Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Zjištění stavu a obsahu závěti – odměna notáře

Odměna notáře za zjištění, zda je nebo není v Centrální evidenci závětí

evidována závěť, listina o vydědění, listina o odvolání závěti nebo listina o

odvolání listiny o vydědění (dále jen „závěť“) nebo listina o ustanovení správce

dědictví, listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina o

odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví, a za zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře.

Pokud však zjištění provádí jiný notář, který není soudním komisařem (ustanovený soudem), pak mu náleží odměna.

Poplatek

Cena

Zjištění stavu a obsahu závěti – odměna notáře. 250 Kč

Příslušný úřad

Notář

Osoby státem autorizované (pověřené) k sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Notář může poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány (až na výjimky), sepisovat listiny, vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka