Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Změny v nemocenské:jak se projeví?

02.06.2010, 13:01   |   MiR   |   komentářů (0)

Není to ani dva roky, co došlo k prvním změnám, a už jsou tu změny další. Tentokrát se však změny týkají především zaměstnavatelů. Státní rozpočet by měl ušetřit.

Jaké změny zavedl nový zákon o nemocenském pojištění?

V rámci úspor ve státním rozpočtu, které jsou nezbytné, se stát rozhodl do systému nemocenské zapojit nově i firmy, tedy zaměstnavatele. Dle schváleného zákona o nemocenském pojištění budou firmy platit svým zaměstnancům první 2 týdny nemoci ze svého.

Jako kompenzaci za tyto náklady se jim sníží povinně odváděné pojištění z mezd zaměstnanců z 3,3 % na 1,4 %. Zaměstnavatel také nově bude vyplácet nemocenskou pouze za pracovní dny, nikoliv za každý den v týdnu jako je tomu dnes.

#infobox

Na druhou stanu se však zvyšují dávky, které budou činit vyšší procento z čisté mzdy a náklady na nemocenské dávky neklesnou, ale zůstanou přibližně stejné.

Za první 3 dny pracovní neschopnosti tak zaměstnavatel bude poskytovat náhradu mzdy ve výši 30 % z denního čistého výdělku (dnes 25 %), od 4. dne do konce druhého týdne pak bude činit 69 % z čistého výdělku (stejně jako dnes).

Doplatí na nový systém zaměstnavatelé?

Největší nebezpečí a nejistota změny v systému zůstává pro zaměstnavatele, kteří mohou při nižší nemocnosti svých zaměstnanců díky snížení pojistného ušetřit, na druhé straně však při vyšší nemocnosti, hlavně v málo placených profesích, významně prodělat.

Tyto skutečnosti však mohou firmy jen velmi těžko ovlivnit. Již nyní se sice podniky snaží o motivační programy pro své zaměstnance, aby se jim vyplatilo nemarodit, tyto programy však znamenají další náklady a ve své podstatě nahrazují špatně fungující systém, o který by se měl starat stát.

Svou neblahou roli zde hrají i kontroly úřadu práce, který často tuto motivační strategii firem posuzuje jako porušení zákona a uděluje pokuty.

O tom, že zde existuje vysoká hrozba dalších nákladů pro zaměstnavatele, svědčí i údaje o průměrné nemocnosti v ČR. V roce 2004 činila průměrná nemocnost na jednoho zaměstnance téměř 35 dní za rok, což je oproti vyspělým zemím velmi vysoké číslo.

Ještě v roce 2003 činila průměrná nemocnost 30 dní a v roce 1993 dokonce pouhých 23 dní! Přes zlepšující se zdraví obyvatel, kvalitnější lékařskou péči a prodlužující se dobu života, nemocnost zaměstnanců a často mladých lidí stále roste.

Tip: zahrajte si s námi naší investiční hru s cenami v celkové hodnotě až 200 tisíc Kč! Zkuste štěstí!

Nová pravidla však v této souvislosti nic nemění, naopak jedinou významnější změnou je přesun nákladů a rizika na podnikatele.

Je třeba brát v úvahu, že již sám nemocný člověk představuje pro podnikatele náklady v podobě nutnosti zaměstnávání většího množství lidí, kteří mohou nemocné průběžně nahrazovat, navíc k těmto nákladům přibudou přímé náklady na vyplácení nemocenských podpor, které mohou být pro mnohé malé firmy doslova likvidační.

Pro firmu s 2 zaměstnanci, kteří se v důsledku neshod se zaměstnavatelem rozhodnou tuto firmu zlikvidovat, postačí, aby několikrát za sebou oba zůstali doma v tzv. pracovní neschopnosti a firma se dostane do neřešitelných potíží.

Nejen, že se jí zastaví či zkomplikuje veškerá činnost, ale navíc bude muset těmto zaměstnancům platit přímé náhrady mzdy, přestože nevykonávají žádnou činnost.

Už se připravují další změny!

O kvalitě zákona a jeho přínosů svědčí i fakt, že již nyní uvažují obě největší strany o jeho změně. Vzhledem k tomu, že zákon ještě ani nezačal platit, je toto důvodem k zamyšlení. Hlavní motivací pro změny zákona jsou úspory v rozpočtu na příští rok. Změny by totiž měly zabezpečit úspory ve výši až 15 mld. Kč.

V důsledku změn by se tak podnikatelům nesnížilo pojištění, které platí z mezd zaměstnanců. Zároveň by platby, které vyplatí na nemocenských dávkách v průběhu prvních dvou týdnů, podnikatelům propláce plně stát. Opatření, která měl nový zákon zavést by tak byla pouze poloviční. Zda se tak stane ukáží následující měsíce.

Prohledat jednotlivé výrazy - Změny v nemocenské:jak se projeví?

Změny , v , nemocenské:jak , se , projeví? ,

Limit na poplatky za léky 5000 Kč je podvodem na pacientech!

Nevím jak kdo si prostudoval jak to je s finančním limitem u doplatků léčiv a u ... více »

Zloděj volá chyťte zloděje. Volby ani Lisabon možná nebudou

Potěšilo mě včerejší vystoupení předsedy ODS Mirka Topolánka, ale i dalších před... více »

Nechte si proplácet poplatky a nedejte se zastrašit

Jsem důchodkyně a tak si nechám každý měsíc těch 180 korun co na nich zaplatím o... více »

Anketní otázka