Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

ZRUŠ SI SVOU DAŇ: Přehled daní pro které můžete hlasovat

02.11.2008, 09:17   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (0)

Přinášíme vám přehled daní nominovaných do ankety o nejnespravedlivější daň v České republice. Krátké představení daní vám umožní zorientovat se v daňovém systému (džungli), aby vaše rozhodnutí bylo co nejobjektivnější.

Daň z příjmu fyzických osob

Daň, kterou platí občané v celé Evropě i ve většině zemí světa. Smyslem je zdanit příjmy, které osoba svou činností vydělá. Zatímco v mnoha zemích Evropy platí progresivní daň s několika daňovými pásmy (čím více vyděláš, tím vyšší sazbou zdaňuješ) v ČR platí od začátku roku jednotná sazba ve výši 15 %.

Daň z příjmu právnických osob

Daň která je příbuzná s daní z příjmu fyzických osob s tím rozdílem, že jsou jí zdaňovány zisky společností (právnických osob). Tato daň se u nás nevyznačuje progresí, ale stejně jako u daně z fyzických osob má jednu sazbu.

Daň z nemovitosti

Daň, kterou se zdaňuje vlastnictví nemovitostí, jedná se o majetkovou daň. V ČR je tato daň ve srovnání s jinými zeměmi relativně nízká. Celý výnos je příjmem obcí v jejichž katastru se nemovitost nachází. Charakteristckým znakem této daně je fakt, že náklady na její výběr jsou vyšší než její výnos. Od začátku roku dostaly města o obce nástroj, kdy mohou dle svého uvážení zvýšit tuto daň až pětinásobně. Platíte tedy za to, že máte nemovitý majetek.

Daň silniční

Předmětem daně jsou motorová vozidla, která se používají k podnikání. Výše daně je závislá na zdvihovém objemu motoru. Výše daně se následně snižuje v závislosti na dosažení limitů EURO. Tato daň má tedy částečně ekologický charakter.

Daň z převodu nemovitostí

Daň, kterou je postihován ten, kdo prodá byt, dům či pozemek a to bez ohledu na to, zda měl z dané transakci nějaký profit či ne. Tuto daň musíte platit i přesto, že můžete být následně postiženi povinností platit daň z příjmů z případného zisku. Dalším velmi rozporuplným ustanovením je zákonné ručitelství kupujícího v případě, že prodávající daň neuhradí. Stát si zde jednoznačně usnadňuje práci a porušuje práva jedné skupiny občanů.

Sociální pojištění

Jedná se sice o pojištění, ale ve skutečnosti se jedná o daň. Z výnosu sociálního pojištění se financují z největší části důchody. Kritizována je zejména výše sociálního pojištění, která patří mezi nejvyšší v Evropě a jedná se tak jednoznačně o nejnákladnější daň v rámci našeho daňového systému. Výše sociálního pojištění je 26 %, které hradí zaměstnavatel a dalších 8 %, které hradí zaměstnanec.

Zdravotní pojištění

V ČR existuje povinnost být zdravotně pojištěn. Negativně vnímanou povinností je nutnost hradit minimální zdravotní pojištění i v případě, že nemáte žádné příjmy a nehradí ho za vás stát. Z povinnosti zdravotního pojištění nejvíce těží největší zdravotní pojišťovna VZP.

Daň darovací a dědická

Přestože byla daň darovací a dědická v I. a II. Skupině zrušena (darování mezi příbuznými), zůstala stále v platnosti daň darovací u cizích osob, která činí 7 %. Jejím smyslem je především zamezit spekulacím při převádění majetku a obcházení jiných daňových povinností.

DPH

Ve světě jedna z nejrozšířenějších daní, která vznikla v 60 letech. Jejím smyslem je zdanění přidané hodnoty zboží a služeb. Pro občany je tato daň negativní v tom smyslu, že zvyšuje ceny zboží a služeb. Sazby daně jsou 19 % a 9 % snížená sazba.

Spotřební daň

Daň, která má plnit především ekologické a zdravotní aspekty. Proto jí jsou zdaněny tabákové výrobky, alkoholické nápoje, nafta a benzín. Tato daň zásadním způsobem zvyšuje cenu těchto produktů. Na ceně pohonných hmot se podílí dokonce více než jednou třetinou.


PARTNER

www.TN.cz

  • Zpět na zprovodajství www.tn.cz se vrátíte ZDE!
  •  
  • Zrušte svou daň v ANKETĚ O NEJNESPRAVEDLIVĚJŠÍ DAŇ!


Prohledat jednotlivé výrazy - ZRUŠ SI SVOU DAŇ: Přehled daní pro které můžete hlasovat

ZRUŠ , SI , SVOU , DAŇ: , Přehled , daní , pro , které , můžete , hlasovat ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka