Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Zvolte nejškodlivější monopol v České republice

08.04.2009, 09:15   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (4)

Čtenáři serveru www.mojepoplatky.cz mají možnost zvolit a označit pro ně nejškodlivější a nejproblematičtější monopolní či dominantní firmu v ČR. Dejte jasný signál a zprávu monopolu, který je pro vás nepřijatelný!

Který monopol je pro vás nejhorší?

Je pro vás nejškodlivější ČEZ, RWE - Transgas, O2 dříve Telekom, České dráhy nebo Česká pošta? Která z firem podle vás zneužívá či až příliš využívá svého monopolního či dominantního postavení na trhu? Která z firem si neváží svých zákazníků, protože ví, že nemají na výběr a stejně přijdou? Která z firem poškozuje své zákazníky a její služby zaostávají?

Tyto otázky si mohou klást občané při volbě "Nejškodlivějšího monopolu v České republice".

Hlasovat můžete již nyní na stránkách serveru www.mojepoplatky.cz

 

Nominovanými jsou nejznámější představitelé monopolních či dominantních společnostní:

 

-          České dráhy

-          O2 – dříve Telekom

-          ČEZ

-          RWE – Transgas

-          Česká pošta

 Monopoly a firmy s dominantním postavením vnímají občané často negativně. Důvodem jsou nejen problematické služby a ne vždy korektní chování k zákazníkům, ale také cenová politika těchto firem. Dominantní či monopolní postavení totiž firmě umožňuje diktovat si podmínky na trhu. Mezi monopolem a zákazníkem tak vzniká výrazně nerovné postavení.

Zákazníci se tak v mnohých případech dostávají do těžkých a složitých situací, kdy se ve sporu s monopolem nemají fakticky jak efektivně a rychle bránit.

Dáváme proto možnost občanům svobodně se vyjádřit k chování a přístupu monopolních a dominantních společností na našem trhu a označit z pohledu občanů NEJŠKODLIVĚJŠÍ MONOPOL V ČESKÉ REPUBLICE.

Monopoly zděděné z dob socialismu

V České republice navíc máme problém monopolů zděděných z dob socialismu. Monopolní postavení těchto firem u mnohých zakonzervoval staré přístupy, staré vztahy a chování k zákazníkům a staré ekonomické myšlení.

Příkladem takových monopolních firem jsou České dráhy a Česká pošta, které se modernizovaly a modernizují velmi pomalu. Charakteristickým znakem je přezaměstnanost a nízká produktivita práce. Dalším znakem jsou poměrně nekvalitní a zaostalé služby a pomalá expanze těchto firem, které nemají motivaci z titulu svého postavení provádět zásadní opatření, která by si jinak trh při volné konkurenci vynutil.

Monopoly praktické a politické

Další skupinou monopolních a dominantních firem jsou skupiny, které dosaháhly a udržují své postavení z titulu ekonomické efektivnosti a potřebnosti. Mezi tyto firmy patří RWE - Transgas, který provozuje přepravní kapacity plynu a současně je distributorem plynu. Rozparcelování přepravních kapacit je skutečně velmi problematickým řešením a monopol je v tomto případě alespoň částečně odůvodnitelný, stejně jako dovoz a distribuce plynu. Do tohoto segmentu se však konkurence postupně dostává.

Příkladem je také největší česká energetická firma ČEZ (České energetické závody), jejíž dominantní postavení je udržováno především z moci politické. Silný energetický hráč nejen na domácím, ale i na Evropském trhu je pro politickou reprezentaci velmi důležitým mocenským prostředkem. Bez jasného a vedoucího postavení na Českém trhu by toto však nebylo možné.

Monopoly, které se tváří tržně a moderně

Poslední skupinou monopolních a dominantních firem jsou firmy, které své dominantní postavení využívají na volném trhu, vlastníkem je zahraniční firma, která se snaží rozvíjet služby a upevňovat své vedoucí postavení na trhu. Tato firma se prezentuje jako moderní, dynamická a efektivní firma. Představitelem této skupiny firem je u nás O2, dříve telefonní společnost Telekom.

Prohledat jednotlivé výrazy - Zvolte nejškodlivější monopol v České republice

Zvolte , nejškodlivější , monopol , v , České , republice ,

Zvolte nejškodlivější monopol v České republice

Špatný výběr

Váš výběr firem je naprosto špatný. Bez jejich služeb se běžný občan klidně obej...

A co ODS a ČSSD?

A co ODS a ČSSD?Také monopol....

A co ČT ??

Dobrý den.Podle mne Vám ve výčtu chybí Česká televize.....Přestože je dost lidí ...

Re: A co ČT ??

Nezbývá mi než souhlasit.... a ještě k tomu přidám i Český rozhlas, tam se sice ...

Diskutovat

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka