Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Kdo cestuje, měl by se pojistit

20.11.2012, 11:34   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (0)

Cestovní pojištění je v současné době poměrně rozšířený produkt. Jeho úlohou je pro klienta minimalizovat náklady spojené s léčením či ošetřením v zahraničí. Výše průměrné jednodenní pojistky není nikterak vysoká, a proto klienti často nevěnují pozornost konkrétním podmínkám pojištění, což je závažná chyba. Ne každá pojistka je stejná a těch několik set korun vynaložených za dovolenou v zahraničí se vám může buď vyplatit, nebo mohou být vynaloženy úplně zbytečně. 

Důležitý je účel a délka cesty do zahraničí

Předně je třeba odpovědět si na otázku, jaký je účel vaší zahraniční cesty. V případě, že jedete pouze na dovolenou či poznávací zájezd, nebo například pouze na návštěvu ke známým, postačí vám základní rozsah pojištění.

V případě, že jedete do zahraničí na dobu delší než 90 dní, nebo je cílem cesty provozování adrenalinových či rizikových sportů, jako například potápění, horolezectví či sportovní létání, pak je třeba zvolit speciální formu cestovního pojištění, které bude již s těmito riziky počítat a které mají jednotlivé pojišťovny různě nastavené. Samozřejmě je v tomto rozsahu pojištění logicky dražší. Pokud se však použije pro tyto případy pouze pojištění základní, vystavujete se riziku, že v případě zranění způsobeného rizikovým sportem, nedostanete plnění žádné.

Prostudujte si všeobecné obchodní podmínky cestovního pojištění

Výše uvedené souvisí s rozsahem pojištění, které je pro vaši případnou ochranu nejdůležitějším faktorem. Rozhodující pro volbu pojištění by tak neměla být samotná cena, ale rozsah pojistné ochrany, které za své peníze získáváte. Na první pohled levná pojistka nemusí být v případě vzniku problému nejvýhodnější. Rozsahem pojistné ochrany se zjednodušeně řečeno rozumí rozsah událostí, na které se zvolené pojištění vztahuje. Relevantní informace naleznete nejčastěji nikoliv ve smlouvě jako takové, ale především v přiložených všeobecných obchodních podmínkách. Tyto smluvní podmínky určitě požadujte, protože v nich naleznete nejdůležitější informace, vztahující se k příslušnému druhu pojištění a příslušnému pojistnému produktu.

Pozor na rozsah výluk z pojištění

Velkou pozornost v této souvislosti věnujte části či ustanovením „výluky z pojištění“, které upravují případy, kdy vám pojišťovna může i v případě vzniku pojistné události - tedy například zranění - krátit pojistné plnění, nebo vám dokonce nemusí vyplatit vůbec nic. Výluky a jejich rozsah se může u jednotlivých pojišťoven měnit. Důvodem, kdy pojišťovna nemusí poskytnout plnění, mohou být například vznik zranění pod vlivem alkoholu či drog, nebo zranění právě při výkonu adrenalinových či jinak nebezpečných sportů, nebo onemocnění způsobené nemocí, kterou jste pojišťovně nenahlásili a na kterou se prokazatelně dlouhodobě léčíte.

Vyhněte se riziku stotisícové spoluúčasti

Pokud máte již výše uvedené otázky vyřešené, věnujte ještě pozornost výši limitů lékařských výloh. Tedy částkám limitů, které vám pojišťovna v případě zranění maximálně vyplatí. V případě, že tyto limity budou nízké, může se vám stát, že za drahé zahraniční léčení, které překročí zmíněný limit, budete muset doplatit ze svého. V případě jednodušších zákroků toto riziko nehrozí, v případě převozu vrtulníkem, nebo náročné několikahodinové operaci je však už toto riziko reálné.

Pojišťovny v rámci konkurenčního boje nabízejí i další související produkty či bonusy. V rámci cestovního pojištění tak můžete získat například pojištění zavazadel, které již nabízí v rámci produktu většina pojišťoven. Nabídky se liší pouze limitem pojistného krytí. Takže, přejeme vám šťastnou cestu bez událostí, na které se pojišťujete.

Prohledat jednotlivé výrazy - Kdo cestuje, měl by se pojistit

Kdo , cestuje, , měl , by , se , pojistit ,

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka