Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Poplatek za vklad do KN bude trojnásobný! Rozhovor s předsedou KN

08.04.2008, 03:59   |   MiR   |   komentářů (0)

Vláda schválila růst poplatků za vklad práva do katastru nemovitostí. V podstatě se jedná o 2 až 3 násobný růst. Z jakých důvodů se tak stalo?

Správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 500 Kč za návrh bez ohledu na jeho rozsah byl stanoven v roce 1994 a nebyl za uplynulých 14 let nikdy zvýšen. Jen zohledněním inflace by dnes byl dvojnásobný. V ČR jsou za zápisy práv nejnižší poplatky z celé Evropy. Např. na Slovensku je nyní poplatek 2000 Sk, v Rakousku 1 % z ceny převáděných nemovitostí, v Německu jde o několik stovek až tisíců euro opět podle ceny nemovitostí. Návrh na zvýšení poplatků v ČR byl podán v souvislosti s naléhavou potřebou urychlit digitalizaci katastrálních map (dosud je digitalizováno jen 36 % území) a z vyššího výnosu poplatků bude urychlení digitalizace   hrazeno. Byla zvolena konstrukce poplatku tak, že zůstává stejný při vkladu práva k 1 pozemku nebo budově a roste s počtem nemovitostí obsažených v návrhu (byt s podíly na pozemcích 1000Kč, domek se zahradou -2 pozemky a 1 budova - 1500 Kč, rozsáhlejší komplexy - počet nemovitostí x 500 Kč). Dalším důvodem zvýšení poplatků je skutečnost, že se ČR vymyká ze zcela evidentního evropského trendu, kterým je snaha pokrýt maximum nákladů na pozemkové registry z vybraných poplatků. V celé řadě zemí tohoto cíle dosahují (Velká Británie, Nizozemí, Litva ...) a v mnoha zemích mají tyto poplatky výnos podstatně vyšší než jsou náklady na vedení pozemkové evidence (Rakousko, Německo).   

________________________________________________________________________ 

Neobáváte se negativních reakcí veřejnosti, v době kdy se na jedné straně hlásíte ke snižování daní a na druhé strany se zvyšuje poplatkové zatížení?

Negativní reakce se dostavují téměř při každém zvyšování daní a poplatků, stejně jako při zvýšení cen.  Tyto reakce většinou nemají racionální základ a nemohou proto být hlavním kriteriem, podle kterého by měla být změna posuzována. Dopad zvýšení poplatků za zápis do katastru na průměrného občana ČR je naprosto minimální, zápis potřebuje provést při koupi nemovitosti k bydlení nebo k rekreaci, což zpravidla činí tak dvakrát za život, přitom jde o součást procesu, ve kterém platí řádově vyšší částky za sepsání smlouvy či za služby realitní kanceláře. Větší dopad změny je na profesionální hráče na trhu s nemovitostmi. Návrh byl proto podrobně diskutován s Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí, která sdružuje velkou řadu společností zabývajících se developerskou a realitní činností, financováním výstavby apod.  Zvýšení poplatků za vklady práv do katastru nemovitostí je z jejich podledu akceptovatelné za předpokladu, že se projeví vyšší kvalitou poskytované služby, zejména rychlejším prováděním zápisů (nyní mimo Prahu 2 až 4 týdny, v Praze přibližně 8 týdnů). To je zcela racionální požadavek, protože čekání na provedení vkladu zvyšuje náklady realitních obchodů řádově více než je navrhované zvýšení poplatku. Stačí si spočítat úrok z kupní ceny nemovitosti např. za 1 měsíc. Digitalizace katastrálních map vytváří základní podmínky pro rychlé vyřizování návrhů na vklad práv do katastru, takže jde o vynaložení prostředků z poplatků správným směrem. Digitalizace také činí snadno dostupnými (dálkový přístup přes internet) všechny potřebné podklady pro přípravu staveb i ostatní realitní obchody.   

_______________________________________________________________________

 

Na co se zvýšený poplatek využije? Půjdou finanční prostředky vybrané navíc do státního rozpočtu, nebo se využije na modernizaci úřadu a platy zaměstnanců?

Výnos správních poplatků je vždy příjmem státního rozpočtu, pokud jej hradíte kolkovou známkou, skončí poplatek v kapitole Všeobecná pokladní správa , kterou spravuje Ministerstvo financí, pokud hradíte převodem na účet, skončí poplatek v příjmech  kapitoly příslušného resortu. Do výdajů se tyto prostředky dostávají jedině v rámci schválených výdajů státního rozpočtu, takže o jejich využití vždy rozhoduje vláda a Parlament a nikoli jednotlivé resorty. Menší polovinu očekáváného výnosu ze zvýšených poplatků máme přislíbenu usnesením vlády do výdajů od r. 2009, přibližně 220 mil. Kč ročně, a to na urychlení digitalizace katastrálních map. Zhruba 60 % z této částky je určeno na výdaje katastrálních úřadů a 40 % na veřejné zakázky spočívající především v měřických činnostech v terénu.

________________________________________________________________________

 

Připravují se nějaké další změny v oblasti poplatků?

V nejbližší době by k dalším změnám poplatků dojít nemělo. V dlouhodobém výhledu bude třeba řešit zpoplatnění zápisů do katastru nemovitostí prováděných tzv. záznamem nebo poznámkou. Jde například o výmazy zástavních práv, zápisy dědictví, změny zástavních věřitelů postoupením pohledávek, poznámky o podaných žalobách, ale i poznámky o nařízení exekucí. Tyto zápisy nejsou zpoplatněny, takže všichni daňoví poplatníci například přispívají obchodníkům s pohledávkami na jejich ziskové podnikání, podílí se na úhradě nákladů na vymožení pohledávek, přestože své závazky vůči všem řádně plní apod. Z dlouhodobého hlediska by mělo být dosaženo pokrytí oprávněných nákladů na vedení katastru nemovitostí z poplatků hrazených za poskytované služby. Takový model je nejen spravedlivější vůči daňovým poplatníkům, ale podle zkušeností z mnoha evropských zemí také lépe funguje, neboť umožňuje větší zainteresovanost poskytovatele takové služby na výsledcích a uživatelům přináší díky vyšší kvalitě (rychlosti) služby značné úspory.    

TIP

PRO VÁS

  • STANTE SE NAŠIMI AMATÉRSKÝMI REDAKTORY!!
  • Napište nám svůj příběh či stížnost! Klikněte ZDE!
  • Pomůžete tak v boji proti nespravedlnosti

T I P

PRO VÁS

  • NEJROZSÁHLEJŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACE POPLATKŮ!!
  • Hledejte v seznamu poplatků! Klikněte ZDE!
  • Pro každý poplatek si vyhledejte vlastní životní situaci

Prohledat jednotlivé výrazy - Poplatek za vklad do KN bude trojnásobný! Rozhovor s předsedou KN

Poplatek , za , vklad , do , KN , bude , trojnásobný! , Rozhovor , s , předsedou , KN ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka