Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Povinné ručení není pro srandu králíkům

12.11.2012, 14:37   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (2)

Povinné ručení je jedním z nejrozšířenějších pojistných produktů. Tento druh pojištění má uzavřena drtivá většina vlastníků motorových vozidel, ale měli by to mít samozřejmě všichni. 

Důvodem je skutečnost, že povinné ručení musí být uzavřeno ze zákona. Neuzavření povinného ručení je totiž spojeno s výraznými sankcemi a nepříjemnými následky. Z tohoto pohledu by mělo být vše jasné. Zákon však bohužel neupravuje uspokojivým způsobem mnoho alternativ, které mohou při běžném provozu či převodu motorového vozidla nastat.

Nemáte pojištění? Uhradíte i trojnásobek

Původní snaha o zjednodušení vymáhání sankcí za neuzavřené pojištění na motorová vozidla registrovaná v registru vozidel, se tak často obrací proti nevinným. Dle zákona provádí výběr sankčního pojištění Česká kancelář pojistitelů (ČKP), která vyhledává v databázích registru vozidel konkrétní zaregistrovaná vozidla a tato porovnává s databází pojištěných vozidel. Majitel vozidla, který nemá uzavřenou pojistku, je následně obeslán složenkou s částkou cca 1500 do 2000 korun za čtvrtletí u osobního vozidla. Ani v případě platby však nemá majitel vozidla řádně uzavřené povinné ručení a jeho povinnost tak nadále trvá. Neuzavření povinného ručení má navíc za následek, že majitel nepojištěného vozidla nesmí vůbec vyjíždět na pozemní komunikace, ani na nich mít svůj automobil umístěn.

Zákon má velké díry

Na první pohled se jedná o jasný a přehledný systém. V mnoha případech však tento systém řádně nefunguje. Velmi často se jedná o problém s vyřazením vozidla z registru. Majitel vozidla, který předá vozidlo známému, který slíbí, že zajede připravit smlouvu a přiveze peníze, se může dostat do neřešitelného problému. Známý už se neobjeví a majitel tak nemá k dispozici smlouvu, kterou by mohl zajistit registraci vozidla na nového majitele. Stejně tak ani nemůže vozidlo z registru vyřadit, protože nemá doklad o jeho likvidaci. I v případě, že následně obdrží peníze jako kupní cenu, aby se nemohlo jednat o trestný čin krádeže, a nabyvatel vozidlo nepřihlásí na svou osobu, zůstává i nadále vlastníkem původní majitel vozidla. Ten už ale nemá automobil k dispozici, toto auto neužívá a za nabyvatele musí hradit jeho povinnosti. Majitel tak nemá žádnou zákonnou možnost dosáhnout legálně vyřazení svého vozidla z registru. Často tak nezbývá než se obrátit na soud. Do rozhodnutí soudu však nemá majitel žádnou možnost se vyhnout úhradě povinného ručení, nebo poplatků do garančního fondu ČKP.

Své povinnosti u povinného ručení nepodceňujte

Proto je nutné doporučit, aby prodávající nikdy neposkytoval své vozidlo cizím osobám a to ani osobám známým, kamarádům apod. před podpisem kupní smlouvy, nebo jiné smlouvy, která směřuje k převodu vlastnictví vozidla, například darovací smlouva. Stejně tak je nutné doporučit, aby majitel vozidla nepodceňoval své povinnosti ve vztahu k registru motorových vozidel, například v případě vyřazení vozidla, dlouhodobé opravy, kdy vozidlo není používané na pozemních komunikacích a v dalších případech. Nepodceňujte ani své povinnosti vůči pojišťovně, u které máte povinné ručení uzavřeno a v případě prodeje či jiné formě změny vlastnictví vašeho auta, ihned své pojištění prokazatelným způsobem a písemně zrušte. Pojištění totiž automaticky nezaniká. V opačném případě se tak můžete dostat do problémů, které vás mohou stát desetitisíce korun.

Prohledat jednotlivé výrazy - Povinné ručení není pro srandu králíkům

Povinné , ručení , není , pro , srandu , králíkům ,

Povinné ručení není pro srandu králíkům

máte zkušenost?

Když je tu zmíněn srovnávač, nezná někdo tento?  http://www.povinneruc...

nejlepší srovnávač

www.inpojisteni.cz...

Diskutovat

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka