Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


DISKUSE K ČLÁNKU:
Vyšší soudní poplatky: Spravedlnost se už často nevyplatí

< < Zpět na článek

Přidat nový komentář

Jméno:
Titulek:
Obsah:
Kontrolní otázka: * Kolik dnů má jeden kalendářní týden ?
Odpověď : * ( odpověď napište číslicí )
Potřebujete úvěr ??? | ( Glenn | 30.04.2016, 15:37 ) | reagovat
Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com
pod záštitou státu probíhají krádeže a podvody | ( iva | 30.01.2012, 12:59 ) | reagovat

pod záštitou státu probíhají krádeže a podvody

Na základě nezákonného rozhodnutí Úřadu MC Phy 8 dochází k rozkrádání majetku lidí, a soudy a orgány činné v trestním řízení k tomu pouze přihlížejí, místo toho,aby jak je jejich povinnost, konaly a zasáhly.

Úřad MC Phy 8 rozhodl na základě žádosti neoprávněné osoby o změně trv.ohl.bydliště pro někoho, o kom soudy nerozhodly, že je povinen byt vyklidit. Situace byla vyvolána snahou získat byt, založená na podvodu, kterým se snažila cizí osoba Ve spoupraci tento byt získat. Spolu zneužili svého postavení, a oprávněnému uživateli ze zákona změnili trv.hl.bydliště tak,aby tento adresu nemohl užívat, tedy přebírat poštu, včetně pošty zaslané od soudu.

Jak soud potvrdil, podvody na oprávněných uživatelích akceptovat nelze,s tím, že rozhodnutí bylo vydané pro někoho jiného,  a proto spor vrátil s výkladem na samý začátek. Ani po tomto rozhodnutí však není Úřad Prahy 8 ochoten vzít rozhodnutí o změně trv.hl.bydliště oprávněnému uživateli bytu zpět, resp. odmítá akceptovat trv.ohl.bydliště  s tím,že jej změnil, avšak pouze do veřejného prohlášení, viz pořad TV Proti srsti, kde uvedl,že ho nezměnil, a tudíž je stížnost neoprávněná. Zároveň také odmítá svoje veřejně prohlášení uvést do praxe a tedy nezměněné bydliště potvrdit.

Tímto způsobem, které nelze jinak nazvat než vydírání, se snaží donutit oprávněného uživatele bytu,aby se ho vzdal  kvůli jejich neznalostí zákonů, které nazývají výkladem. Jinak dojde k dalším podvodům tzv. vyvěšením, kdy by získal majetek další podvodník, tím že  znemožní účastnit se řízení, a podvodník a zloděj tímto způsobem získá majetek, který mu nepatří.

Ačkoliv je tedy jejich rozhodnutí v přímém rozporu s rozhodnutím soudu, a ani jej dodržovat nelze,nejsou orgány činné v trestním řízení schopni rozkrýt tuto korupci a po zásluze ty, kteří se ji zúčastnili obvinit, a zamezit tak konání další trestné činnosti. Misto toho nechávají tímto způsobem rozkrádat další majetek oprávněného uživatele bytu, zřejmě asi aby se každý podle svých schopností zajistil bytem a penězi či věcmi, ke kterým jim dopomohou nejen zákony ale i korupce na úradu.

Asi již nebude daleko doba, kdy opět soudruzi za nás všechno začnou regulovat, ovšem s nezbytnou nutností opět postavit ostnaté dráty na hranících, aby nikdo neviděl, že to co tak horko těžko regulují tady, jde zcela jednoduše bez regulace někde jinde, a to i bez nutnosti vést 10 let proces u soudu, který zdaleka ještě nekončí,a možnost získat byt nikde žádná. Za těmi ostnatými dráty totiž nikdo spor o byt nevede, neboť bytů je dostatek,protože se všechny pronajímají  za tržní hodnotu jak majiteli tak i státem. Také spory u soudu trvají průměrně 2 roky s tím, že by v žádném případě nemohl nikdy podvodník obsadit cizí byt podvodem, a tento užívat dalších lo let s tím, že nezákonné jednani podporují ještě úřady a trestně odpovědný za tento stav není nikdo.

 Následně potom otevřel stát dveře všem podvodníkům,kteří za neexistující dluhy, služby,prodej věcí atd. zneužívají postavení občanů v soudním řízení tak,aby podvodem mohli získat jejich majetek. Ačkoliv je to proti ULPSV, která to přímo zakazuje, její nevymahatelnost po rozhodnutí 1.a.2.st. neexistuje pro absenci této povinnosti dané přímo zákonem,takže umožňuje znemožnit těmto lidem domáhat se svých práv a chránit svůj majetek. 

Přímo pod záštitou státu tedy probíhají exekuce majetku na osobách bez trv.hl.bydliště,ačkoliv zde byty přiděloval pouze stát nebo zaměstnavatelé, za neexistující dluhy na majetku,kdy i  v rámci katastrálního plánu pro potřeby výstavby silnic ci dálnic, bez souhlasu majitele i narovnání vztahu k majetku, tj prodeje či pronájmu těchto pozemku za dohodnutou cenu.pozn.stát uznává i dodání na neexistující adresu,ačkoliv trvá l minutu dát do programu počítače kopii adres z návrhů a tuto pouze kopírovat,nesou tyto náklady zcela nesmyslně občané, tedy stát vyplácí odškodnění z jejich daní, podvodnicí zůstávají zcela bez postihu.Propojení databáze soudu s úřady, kde jsou trvale hlášené adresy občanů  je nad síly  úředníků,stejně tak jako soudců.   zákonodárci ktomu mlčí.

nezákonná exekuce zůstává bez trestu | ( iva | 10.09.2011, 11:28 ) | reagovat

Vyhrála jsem spor o vyklizení bytu u nejvyššího soudu, tento byl získán podvodem na základě uvedení nepravpých údajů,soud tyto neprověřoval?,   mezitím však podvodník podal další návrh na exekuci, neboť po rozhodnutí Městského soudu v Praze spor až do řádného rozhodnutí sporu soudem nejvyšším vyhrál. Proti exekuci jsem se odvolala s tím, že nebyl dodržen zákon a že je podán návrh k nejvyššímu soudu, tudíž odmítám platit podle rozhodnutí Obvodního soudu Prahy 8 resp. Městského soudu náklady řízení..

Exekutor zahájil řízení o exekuci, zastavil mi majetek s tím, že si náklady vymůže, spor byl u nejvyššímu soudu  v r. 2007, ačkoliv bylo v plném rozsahu rozhodnutí OS Phy 8 a MS v Pze zrušeno, exekuce stále trvala, neboť tímto nezákonnou exekucí by ten, kdo ji navrhnul,získal majetek, pozn. viz ocenění prodávaných věcí exekucí v ČR, minimální cena která se při přeprodeji násobí ve prospěch toho, kdo majteke exekučně získal,zda-li v součinnosti či bez nikdo neví...

Až v r. 2011 jsem podala návrh na určení úkonu, neboť soud i přesto, že měl rozhodnutí nejvyššího soudu k dispozici,podle něho nerozhodoval, a návrh nyní již podvodník a zloděj, díky špatným zákonům do zákonného rozhodnutí oprávněný,nepodal. Soud tedy prováděl další úkonny exekuce nezákonně a zcela beztrestně,neboť i přes podané návrhy dosud nikdo potrestán nebyl..

Ačkoliv soud zastavil exekuci, zbývá nyní posoudit, kdo zaplatí návrh na exekuci, pokud byla prováděná nezákonně,ale v souladu s původním ale zrušeným soudním rozhodnutím...

Nevím, zda-li nezávislost soudu na zákonech/pozn. pro posuzování/ bylo právě to, co jsme tu ve státě potřebovali  ...

výklad nejvyššího soudu :"Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval".

Precedenz nikoliv poplatky jsou řešenim ... | ( iva | 10.09.2011, 11:08 ) | reagovat

Řešením by bylo spravedlivé řízení u soudu dosáhnout tak, že pro obdobné či shodné návrhy by byly vydávány shodné rozhodnutí. Vzhledem k tomu,že existuje posuzování, může každý dostat rozsudek jiný, dokonce až do té míry, že zcela opačný.

K poplatkům mohu uvést vlastní příklad: po exekuci věcí jiného než povinného, tento již v bytě několik let nebydlel ani nebyl hlášený, jsem podala trestní oznámení na policii a státní zastupitelství,dále se dostavila na soud a žádala svoje věci vrátit, vc. odb.exekuční - Obvodní soud Praha 8, soud toto odmitl, takže jsem podala návrh na předběžné opatření, toto soud zamítl, vyhrála jsem až navrh na vrácení věcí, s rozhodnutím soudu, že mi podvodem odcizené věci mají být vráceny, zloděj však již všechny věci za dobu soudu prodal....../pozn. následoval návrh na vrácení věcí a ty,které byly již prodané na  náhradu škody... Ačkoliv Obvodní soud Praha 8 v usnesení sdělil, že mělo být podáno trestní oznámení, toto jak policie tak Státní zastupitelství Prahy 8 odmítlo.. .

co se tedy týká poplatků, zaplatila jsem za návrh na předběžné opatření, odvolání návrhu na předběžné optření, návrh na vrácení věcí, odvolání návrhu na vrácení věcí a překvalifikaci pro prohlášení zloděje, že již nejsou, že byly prodané, za návrh na náhradu škody.......

nevím, zda-li je to přesně to, čeho chtěl tento stát dosáhnout...

Můj návrh by byl změnit zákon co do důkazního břemena pro okradeného, tento žádný dluh neměl ani soud nevyvolal,pokud se již spor dostal díky řízení tak daleko, že věci byly prodané...,neboť nikdo toho, kdo bude okraden nevyzval, aby předložil doklady k jeho věcem dříve,pozn. tyto jsou také v bytě,kde se provádí exekuce, povinnost věci zdokumentovat vč. fotodokumentace vč. dokladů,pokud již k exekuci dojde,trestně stíhat podvodníka a zloděje za podvody a krádežě, vč. toho, že bude postihován stejně tak soud jako exekutor, pokud provede  exekuci u jiného než povinného, a pokud mu někdo sdělí, že jsou tam věci jeho, také tuto osobu.....

   

                                                              

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka