Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Chci získat zbrojní průkaz

Pokud chcete vlastnit, nosit či využívat střelnou zbraň, musíte disponovat příslušným povolením, kterým je v tomto případě zbrojní průkaz.

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní. Zároveň zbrojní průkaz opravňuje k jejich nošení a používání.

Skupiny zbraní:

Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních).

  1. ke sběratelským účelům,
  2. ke sportovním účelům,
  3. k loveckým účelům,
  4. k výkonu zaměstnání nebo povolání,
  5. k ochraně zdraví, života nebo majetku,
  6. k provádění pyrotechnického průzkumu.

Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních].

 

 

Související právní přepisy:

Zákon o zbraních

Úřad:

Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu spolu s přílohami je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je okresní (obvodní, městské) ředitelství policie, inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, podle místa pobytu fyzické osoby

Potřebné doklady a dokumenty:

- posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší tří měsíců,

- doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší jednoho roku,

- 2 fotografie o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,

- u žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C ověřenou kopii platného loveckého lístku (ověření může provést příslušný útvar policie při předložení žádosti a předložení originálu dokladu),

- event. i další doklady podle ustanovení § 17 odst. 3 nebo 4 zákona.

Poplatek

Cena

Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění. 500 Kč
Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti. 500 Kč
Vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění. 1.000 Kč
Vydání průkazu zbraně. 200 Kč
Rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění. 500 Kč
Rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění. 1.000 Kč

Příslušný úřad

Okresní (obvodní, městské) ředitelství policie, inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy.

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka