Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Platím vodné a stočné

Vodné a stočné platí každý kdo využívá vodu dodávanou z vodáren a tuto vodu následně odvádí do kanalizace. Povinnost hradit vodné a stočné nevzniká uzavřením smlouvy, ale zápisem vlastnického práva k předmětné nemovitosti do katastru nemovitostí.

Při koupi bytu či domu tak na vás přechází nebo vám přímo vzniká povinnost vodné a stočné hradit a to i v případě neexistenci smlouvy. Kterou by jste však měli v co nejkratší době s provozovatelem vodárny uzavřít.

Úřad/instituce:

Poplatek za vodné a stočné se hradí provozovateli vodárny. Výši poplatku však stanoví a o zvýšení rozhoduje orgán obce či města.

Další informace:

V roce 2008 se i z důvoru růstu spodní sazby DPH z 5 na 9 % předpokládá průměrný růst vodného a stočného v průměru o 8 %

Příslušný úřad

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka