Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Potřebuji řidičský průkaz

Po ukončení zákonem stanovené doby výuky v autoškole a vykonání příslušných vědomostních a praktických zkoušek, můžete zažádat o vydání řidičského průkazu, který je předpokladem možnosti řídit motorové vozidlo. Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění je trestným činem.

 

 

Zažádat si můžete o dva typy průkazů:

1) řidičský průkaz

2) mezinárodní řidičský průkaz (do zahraničí)

 

 

Potřebné doklady:

- žádost o vydání řidičského průkazu nebo žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
- platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, pas)
- jedna fotografie (3,5 x 4,5 cm, zobrazující žadatele v předním čelném pohledu)

Další požadované doklady, pokud osoba žádá o:

a) 1. řidičský průkaz nebo rozšíření o další řidičské oprávnění - žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti, řidičský průkaz (při rozšíření)
b) změnu údajů, výměnu za vzor Evropských společenství, poškození - řidičský průkaz
c) vydání mezinárodního řidičského průkazu - řidičský průkaz
d) výměnu cizího řidičského průkazu za český - řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství, povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu

 

 

Lhůty:

Do 20 dnů od podání žádosti

 

Výměna řidičského průkazu za nový typ (model Evropských společenství) je bez poplatku.

Poplatek

Cena

Vydání řidičského průkazu (a to i mezinárodního). 50 Kč
Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu. 10 Kč
Vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě. 500 Kč

Příslušný úřad

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka