Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Ztratili jste práci? Co dál?

02.06.2010, 13:56   |   MiR   |   komentářů (2)

Patříte mezi půl milió;nu nezaměstnaných, kteří ztratili práci nebo jim to v budoucnu vážně hrozí? Platili jste státu tisíce na daních a nyní chcete aby stát zase přispěl vám? Jaké jsou termíny a lhůty? Na jakou podporu máte nárok? Vyplatí se onemocnět než brát podporu?

Možná doposud patříte mezi ty šťastlivce, kteří mají své stabilní zaměstnání a nikdy je ani ve snu nenapadlo, že by je mohlo potkat to, že budou muset opakovaně postávat ve dlouhé frontě na úřadu práce. Své zaměstnání však mnoho lidí jisté nemá. A tak i vám se může stát, že skončíte na úřadu práce. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku či jiného právního problému? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, www.ProfiPravnik.cz

na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

_________________________________________________________________________

Evidence na úřadu práce

V případě, že máte zájem o zprostředkování nového zaměstnání a především o získání podpory v nezaměstnanosti a nechcete si sami hradit zdravotní pojištění, je nutné do 3 pracovních dnů od ukončení pracovního poměru se dostavit na úřadu práce příslušného podle místa trvalého bydliště žadatele, kde musíte písemně úřad práce o zaregistrování požádat. Tím jste zařazen do evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Plátcem zdravotního pojištění se za vás stává stát, ale vaší povinností je oznámit své zdravotní pojišťovně, že jste registrován jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Tuto povinnost musíte splnit do 8 dnů. V případě, že tak neučiníte, bude pojišťovna žádat zaplacení pojistného po vás, a to včetně penále.

Získání podpory v nezaměstnanosti

O podporu v nezaměstnanosti musíte úřad práce požádat. Získáte ji v případě, že v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání jste legálně a prokazatelně odpracoval alespoň 12 měsíců. Do zaměstnání se započítává i tzv. náhradní doba, do které patří například výkon civilní služby, vojenské služby a péče o dítě do věku jeho 4 roků. To znamená, že uchazeč je povinen doložit čistý průměrný měsíční výdělek od posledního zaměstnavatele. V případě, že u něho nepracoval celý rok, je nutné si obstarat potvrzení s délkou zaměstnání od dalších zaměstnavatelů, kde pracoval poslední tři roky tak, aby úřadu práce doložil alespoň odpracovaný rok. V případě, že uchazeč byl před evidencí ve služebním poměru (to znamená, že byl příslušníkem policie, vězeňské služby či armády), ze kterého získal o výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu, který je vyšší než by byla podpora v nezaměstnanosti, nárok na podporu mu nevzniká.

Jak dlouho a v jaké výši lze získat podporu v nezaměstnanosti?

Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od věku uchazeče a jeho odpracovaných let :

- do 50 let věku 6 měsíců

- od 50 do 55 let věku při odpracování alespoň 25 roků získá podporu po dobu 9 měsíců

- 12 měsíců nad 55 let při odpracování alespoň 30 roků

Výše podpory v nezaměstnanosti činí v prvních třech měsících 50 % a v dalších 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Ta může však dosáhnout maximálně 2,5 násobku částky životního minima. V případě, že si uchazeč dohodne s úřadem práce rekvalifikaci, je mu vyplácena podpora ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, ale maximálně ve výši 2,8 násobku částky životního minima.

Průměrný čistý výdělek v Kč výše podpory v Kč
první 3 měsíce další 3 měsíce při rekvalifikaci

10.000

5.000

4.500

6.000

12.000

6.000

5.400

7.200

18.000

9.000

8.100

10.800

Co v případě, že onemocníte?

V případě, že budete v době do 42 kalendářních dnů od ukončení pracovního poměru v pracovní neschopnosti, jedná se o pracovní neschopnost v ochranné lhůtě, kdy budou nemocenské dávky vyplaceny bývalým zaměstnavatelem. Tím dojde pouze k přerušení výplaty podpory v nezaměstnanosti, a to do doby ukončení pracovní neschopnosti. V této době se není třeba dostavovat na úřad práce za účelem zprostředkování zaměstnání, jen je nutné dokládat průkaz o trvání pracovní neschopnosti tzv. lístek na peníze. Ukončení pracovní neschopnosti se dokládá do osmi dnů. Pak pokračuje vyplácení přerušené podpory v nezaměstnanosti bez zkrácení doby nároku na podporu o délku pracovní neschopnosti.

Kdy může být uchazeč z evidence vyřazen?

Úřad práce vyřadí uchazeče z evidence například v případech, kdy odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání nebo na dohodnutou rekvalifikaci, vykonává nelegální práci, či se odmítne podrobit vyšetření zdravotního stavu.

Prohledat jednotlivé výrazy - Ztratili jste práci? Co dál?

Ztratili , jste , práci? , Co , dál? ,

Ztratili jste práci? Co dál?

Nárok na platbu soc. a zdravotního pojištění

Dobrý den,prosil bych o odpověď na následující dotaz:obdržel jsem výpověď z důvo...

mám nárok na peněžní podporu když mně skončila podpora v nezaměstnanosti a já onemocněla

Dobrý den,skončila mi podpora v nezaměstnanosti a já nenašla práci. Je možno pob...

Diskutovat

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka